Başkanın Mesajı

İş hayatıma 1946 yılında Diyarbakır’da, 19 yaşımda başladım.

 

İkinci Dünya Savaşı’nın yerini Soğuk Savaş’ın aldığı o yıllar Türkiye’de sanayi tesislerinin yok denilecek kadar az olduğu, sanayi ve ticaretin azınlıkların elinde olduğu bir dönemdi.

 

1950 yılından sonra Türkiye kabuk değiştirdi. Türk müteşebbisi sanayi ve ticarete yöneldi, iş hayatı canlandı. Büyük yatırımlar gerçekleştirecek sermaye birikimi olmadığı gibi yetişmiş teknik kadrolar çok yetersizdi; dolayısı ile büyük yatırımları çoğunlukla yabancı firmalar gerçekleştirebiliyordu.

 

Ticari faaliyetlerimi 1953 yılında Diyarbakır’dan Ankara’ya taşıdım. İleriye dönük olarak geniş bir ticari ve sınai ufkum vardı. Bu bakış açısı ile geçmişi unutmadan sürekli ileriye bakarak, erişilmesi zor hedeflere yönelerek çalışmalarıma devam ettim.

 

İlk sanayicilik girişimim 1971 yılında Ankara Kepekli Boğazı mevkiinde kurduğum (90 milyon adet / yıl kapasiteli) Tuğla Fabrikasıdır.

 

1974 yılında yapı sektöründe Türkiye ve Ankara’da büyük bir reforma öncülük yaparak kurduğum İSTAŞ. A.Ş. ile 200.000 m3/yıl kapasiteli hazır beton üretim ve dağıtım tesislerini halkımızın hizmetine sundum. Bilahare, bölgesel anlamda bir ilki gerçekleştirerek benzer bir yatırımı 1987 yılında Antalya’nın hizmetine sundum.

 

Bu sektörün öncüsü olarak bugün hazır beton üretim ve dağıtım tesislerinin bütün yurda yayılmış olmasından, yapı sektörüne kalite ve sürati getirmesinden duyduğum memnuniyeti ifade edecek kelime bulamıyorum, gerçekten çok mutluyum.

 

1975 yılında madencilik sektörüne atılarak ÖZMER A.Ş.’ni kurdum. Bu teşebbüsümle AFYON, UŞAK, DENİZLİ yörelerinin mermer rezervlerinde tel kesme teknolojisiyle üretim yapılmasına ve blok mermerin fabrikalarda işlenerek ihraç edilmesine ve yüksek katma değer sağlanmasına öncülük ettim. O günlerin Türkiyesi’nde bu sektörde 25-30 tesis var iken, bugün yurt çapında 700 civarinda tesis bulunmaktadır. Mermer ihracatının bugün Türkiye’nin genel ihracatı içinde önemli bir pay edinmesine katkıda bulunduğuma inanıyorum.

 

Üretim ve ihracat alanındaki bu çalışmalar devam ederken saygın, güvenilir ve nitelikli hizmet veren inşaat şirketimin başında, üniversiteler, araştırma hastaneleri, şeker fabrikaları, eğitim tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, barajlar, karayolları gibi çok sayıda inşaat ve taahhüt işini gerçekleştirdim. 1950 yılından bu yana, ülkenin hizmetine sunmakla haklı bir gurur duyduğum bu işlerin bir bölümünü bu internet sayfası aracılığı ile bilgilerinize sunmaktan kıvanç duyuyorum.

 

Ülkenin yaklaşık 60 yıl boyunca karşılaştığı onca siyasi, ekonomik ve sosyal bunalım ve çalkantıya rağmen firmalarımızın gelişmeleri ve güç kazanmalarının ardındaki önemli bir etken, hiç kuşku yok ki, siyaset kurumları ile aramızdaki mesafenin korunmasına azami ölçüde özen göstermiş olmamızdır.

 

Son yıllara damgasını vuran ağır ekonomik bunalım döneminde de ülkemizde istihdam yaratan ve ihracat gelirlerimize katkıda bulunan sınai yatırımları sürdürmeye kararlılıkla devam ettim. Sanayi şirketlerimizden ÖZMAK A.Ş. 2000 yılında 40.000 ton/yıl kapasiteli ERW siyah ve galvanizli boru tesislerini devreye aldı. 2002 yılı sonunda ise birbiri ardına gelen krizlere rağmen 50.000 ton/yıl kapasiteli spiral kaynaklı boru fabrikası üretime başladı.

 

Yaşadığımız ülkenin zenginliklerine, yüce milletimizin asil değerlerine, devletimizin kalkınma çabalarımız içindeki öncü rolüne güvenerek, ileriye umutla bakarak, sayıları 1200’ü bulan çalışanımızla şirketlerimizin gelişme ve büyüme sürecini devam ettirmekte kararlıyız.

 

Geleceğimizin teminati olan gençlere, yeni nesillere en önemli tavsiyelerim; İLKELİ, SABIRLI, BİLİMSEL ve GERÇEKÇİ yaklaşımlardan sapmadan çalışmaları ve üretmeleridir. Öğrenmenin, ilmin ve yaratıcılığın sonu olamayacağını akıldan çıkarmadan, geçici başarılarla avunmadan sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleridir.

 

Gelecek yılların ülkemiz için, tüm insanlık için, barış, refah ve esenlik getirmesini diliyorum.

 

Cemil ÖZGÜR

Cemil Özgür İnşaat Başkanın Mesajı

1971 yılında ilk sanayicilik girişimi...

Mermer ihracatında Türkiye’ye iz bırakan gelişmeler...

Üniversiteler, araştırma hastaneleri ve bir çok alanda iş bitirme...

ve bu topraklara hediye, yüzlerce başarılı proje...

Cemil Özgür İnşaat